Văn hóa - Di sản

Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ “Công tác quản lý Di sản văn hóa” tỉnh bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023
Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-SVHTT ngày 12/01/2023 của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ “Công tác quản lý di sản văn hóa” tỉnh BR-VT năm 2023. Ngày 18/4/202, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức khai giảng lớp tập huấn phút tại Trung tâm Hội nghị Hành chính - Chính trị tỉnh.

 Tham dự lễ Khai giảng có tiến sĩ Nguyễn Đức Tuấn, giảng viên trường Đại học Văn hóa TP.Hồ Chí Minh; Ông Trần Văn Lợi – Phó Giám đốc Sở VHTT; Ông Trần Công Sơn – Trưởng phòng QLVH&DSVH - phó Ban Tổ chức lớp; Bà Phạm Vũ Anh Thy – Chánh văn phòng Sở VH&TT – Thành viên Ban Tổ chức lớp; các đồng chí đại diện lãnh đạo các  phòng chuyên môn Sở VHTT, lãnh đạo phòng VHTT các huyện, thị xã, thành phố và với sự tham gia của 170 học viên là công chức, viên chức đến từ các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Văn hóa và Thể thao, chủ sở hữu các di tích và các nghệ nhân trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh Lễ khai giảng tại Trung tâm Hội nghị

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng sẽ được giảng viên trương Đại học Văn hóa TP.Hồ Chí Minh truyền đạt những những kiến thức mới, cần thiết và gắn với nhu cầu thực tế tại địa phương…Nhằm nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực di sản văn hóa; bảo đảm công tác đào tạo nguồn nhân lực trong ngành di sản văn hóa gắn với nhu cầu phát triển chung của toàn ngành và nhu cầu xã hội; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện việc bảo tồn và phát huy hiệu quả giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh; từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức ngành DSVH trong tình hình mới./.

Ngô Loan


Văn Bản Mới

 • 236 /QĐ-BVHTTDL (14.02.2023)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc...
 • 237/QĐ-BVHTTDL (14.02.2023)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 773/QĐ-BHVTTDL (04.04.2022)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 04/2022/QĐ-TTg (18.02.2022)
  Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công...
 • 3279/QĐ-BVHTTDL (15.12.2021)
  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân