Văn hóa - Di sản

Tổ chức 2 chương trình nghệ thuật kỷ niệm các ngày lễ lớn
UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 13853/UBND-VP cho phép Nhà hát tỉnh tổ chức các chương trình nghệ thuật trong năm 2024.

Cụ thể, chương trình nghệ thuật phục vụ Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Bình Giã (2/12/1964-2/12/2024)dự kiến diễn ra vào các buổi tối từ ngày 23/11/2024 đến ngày 2/12/2024. Nhà hát tỉnh tổ chức biểu diễn tại các địa phương, các đơn vị, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh. Nội dung chương trình là các tiết mục múa, ca múa, hát về Đảng, Bác Hồ, về lực lượng quân giải phóng, bộ đội, du kích, về quê hương Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chương trình nghệ thuật tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12 (1944-2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22/12 (1989-2024) dự kiến từ ngày 17/12/2024 đến ngày 26/12/2024. Nhà hát tỉnh tổ chức biểu diễn 10 chương trình nghệ thuật tại các địa phương, đặc biệt là các đơn vị, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

Hoàng Bách


Văn Bản Mới

 • 236 /QĐ-BVHTTDL (14.02.2023)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc...
 • 237/QĐ-BVHTTDL (14.02.2023)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 773/QĐ-BHVTTDL (04.04.2022)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 04/2022/QĐ-TTg (18.02.2022)
  Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công...
 • 3279/QĐ-BVHTTDL (15.12.2021)
  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 38254747
Số người đang truy cập: 36