Lịch công tác

Lịch công tác tuần (từ ngày 03/10/2022đến ngày 08/10/2022)

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

Thứ ngày

Thời  gian

Nội dung

Ban

Giám đốc

Thành phần

mời  họp

Đơn vị

chuẩn bị

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai

03/10/2022

07h30

Dự Lễ chào cờ đầu tuần

 

Toàn thể công chức

 

TTHC

 

08h30

Dự Họp Tập thể UBND tỉnh nghe báo cáo các nội dung:
1. Việc chuẩn bị các nội dung họp BCH Đảng bộ tỉnh 9 tháng
2. Chiến lược phát triển du lịch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050;
3. Việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán còn tồn đọng

PGĐ Dũng

 

 

UBT (301)

 

14h00

Dự Họp TTrUBND tỉnh nghe báo cáo:

1. Kế hoạch tổ chức ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10);

2. Chủ trương bổ sung khối nội trú 150 giường, nhà nghỉ thân nhân vào dự án Bệnh viện Vũng Tàu;

3. Thông qua chương trình lễ hội đến cuối năm 2022 và chuẩn bị nội dung cho năm 2023

4. Nội dung chuẩn bị làm việc với Đoàn công tác BNCTW;

5. Dự thảo Quy chế giải thưởng Văn học Nghệ thuật

GĐ Trung

 

P.QLVH&DSVH

UBT (302)

 

13h30

Dự Hội nghị tổng kết Chương trình KHCN phục vụ xây dựng NTM (giai đoạn 2021-2025)

 

P.XDNSVH&GĐ

 

UBT (301)

 

14h00

Làm việc với Cty CP Cáp treo về công trình xây dựng tại di tích Angten Parabol Hồ Mây

 

Thanh tra Sở

 

KDL Hồ Mây

 

Thứ Ba

04/10/2022

08h30

Thống nhất kế hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử năm 2023

 

P.QLVH&DSVH;
TT.VH tỉnh; Theo TM

TT. VH tỉnh

Hội trường sở
(tầng 3)

 

10h00

Họp rà roát dự toán ngân sách 2023 của TTVH

 

P.KH-TC; TT.VH tỉnh

 

Phòng họp Sở
(tầng 4)

 

14h00

Khảo sát thực tế các nội dung đề xuất sửa chữa trụ sở Thư viện tỉnh.

 

P.KHTC;Thư viện tỉnh
Theo thư mời

 

Thư viện tỉnh

 

Thứ Tư

05/10/2022

08h30

Làm việc với Nhà hát tỉnh về kế hoạch biểu diễn năm 2023

 

P.KHTC, P.QLVH&DSVH;
Nhà hát tỉnh

Nhà hát tỉnh

Phòng họp Sở
(tầng 4)

 

08h30

Bàn giao mốc giới khoanh vùng bảo vệ các di tích thuộc địa bàn thành phố Vũng Tàu

 

P.KHTC, P.QLVH&DSVH
đơn vị liên quan

 

TP. Vũng Tàu

02 ngày

19h00

Khai mạc Hội thi Hát – Múa dân tộc tỉnh BRVT

 

P.QLVH&DSVH,
TT.VH tỉnh, Theo KH

TT. VH tỉnh

TT. VH tỉnh

 

Thứ Năm

06/10/2022

08h00

Hội nghị triển khai Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM, hướng tới nông thôn thông minh giai đoạn 2021 - 2025

 

P.XDNSVH&GĐ

 

UBT (301)

 

08h30

Giao ban công tác Văn phòng UBND tỉnh với các Sở, ngành, địa phương về tiến độ các nnhiệm vụ UBND tỉnh giao trên PMCĐĐH; tiến độ thực hiện các nhiệm vụ do CP giao trên CĐĐH và Thông báo số 03 của VPCP; tiến độ thực hiện các nhiệm vụ do TU giao và tiến độ thực hiện các kiến nghị của huyện, thị, thành uỷ

 

VP Sở

 

UBT (501)

 

14h00

Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về đất đai

PGĐ Dũng

 

 

TTHN (HT C)

 

14h30

Phối hợp Thanh tra Sở Xây dựng kiểm tra việc thực hiện quyết định xử phạt VPHC về xây dựng tại rạp Chiếu phim Bà Rịa

 

Thanh tra Sở;
Sở Xây dựng

 

TP.Bà Rịa

 

Thứ Sáu

07/10/2022

08h30

 Kiểm tra các cơ sở kinh doanh hoạt động TDTT tại H. Châu Đức

 

Thanh tra Sở

 

H.Châu Đức

 

10h30

Làm việc với Giám đốc Văn phòng hợp tác đầu tư – thương mại ASEAN của Bang Tây Ô – xtrây -li-a

 

P.QLVH&DSVH

 

UBND Tỉnh

 

14h00

Dự họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia

PGĐ Dũng

 

 

UBT (301)

 

15h00

Bế mạc Hội thi Hát – Múa dân tộc tỉnh BRVT

 

P.QLVH&DSVH,
TT. VH tỉnh, Theo KH

TT. VH tỉnh

TT.VH tỉnh

 

Ghi chú:  - Lịch công tác được đăng tải lênWebsite của Sở VHTT tại địa chỉ: sovhtt.baria-vungtau.gov.vn

              - Các cuộc họp giữa Sở và đơn vị, căn cứ lịch công tác tuần thay cho thư mời.   

 

TL.GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Phạm Vũ Anh Thy

 

Hiển thị 1 - 10 of 234 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 24