Văn hóa - Di sản

DANH MỤC DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH ĐƯỢC XẾP HẠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Tổng cộng 48 di tích được xếp hạng. Trong đó: - Di tích cấp quốc gia: 28 di tích. - Di tích cấp quốc gia đặc biệt: 01 di tích. - Di tích cấp tỉnh: 19 di tích
 1. DANH MỤC DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA VÀ DANH LAM THẮNG CẢNHDO SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO QUẢN LÝ: 3 (02 di tích cấp Quốc gia, 01 di tích Quốc gia đặc biệt)

TT

TÊN GỌI DI TÍCH

LOẠI HÌNH
DI TÍCH

ĐỊA ĐIỂM

SỐ QUYẾT ĐỊNH
CÔNG NHẬN XẾP HẠNG

01

Khu Di tích Lịch sử cách mạng nhà tù Côn Đảo

Di tích

quốc gia đặc biệt

Huyện Côn Đảo

QĐ 548/QĐ-TTg, ngày 10/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ

02

Di tích Lịch sử văn hóa Bạch Dinh

Lịch sử văn hóa

Số 06 - Trần Phú – P.1, TP.Vũng Tàu

QĐ số: 983VH/QĐ ngày 04/08/1992 Bộ VHTT

03

Di tích trận địa Pháo cổ và Hầm  thủy lôi Núi Lớn

Di tích lịch sử

Núi Lớn – P.5 –TP. Vũng Tàu

QĐ số: 983/QĐ, ngày 04/08/1992 Bộ VHTT

 

 1. DANH MỤC DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH GIAO CHO UBND TP.VŨNG TÀU QUẢN LÝ: 16 (15 di tích cấp Quốc gia)

TT

TÊN GỌI DI TÍCH

LOẠI HÌNH
DI TÍCH

ĐỊA ĐIỂM

SỐ QUYẾT ĐỊNH
CÔNG NHẬN XẾP HẠNG

01

Di tích lịch sử cách mạng ngôi nhà 42/11 ( nhà má Tám Nhung)

Lịch sử cách mạng

Số 01  Trần Xuân Độ - Phường 6 – TP. Vũng Tàu

QĐ số: 1987/VH-QĐ ngày14/12/1989 Bộ VHTT

02

Di tích trụ sở Ủy ban Việt Minh tại Vũng Tàu

Lịch sử - cách mạng

Số 01  Ba Cu – P.1,TP. Vũng Tàu

QĐ số: 457/QĐ, ngày 25/03/1991 Bộ VH TTDL

03

Di tích lịch sử cách mạng "Nhà cao cẳng" số 18 Lê Lợi.

Lịch sử cách mạng

Số 18    Lê Lợi – P.1 ,TP. Vũng Tàu

QĐ số: 1371/QĐ,  ngày 03/08/1991 Bộ VHTT.

04

Di tích lịch sử cách mạng nhà số 86- Phan Chu Trinh

Lịch sử cách mạng

Số 05  Phan Chu Trinh -  P. 2 – TP.Vũng Tàu

QĐ số: 983VH/QĐ, ngày 04/08/1992 Bộ Văn hóa - Thông tin - Thể thao

05

Di tích lịch sử cách mạng Đồn nhà máy nước

Lịch sử cách mạng

Số 14, 51 – P. 9 , TP.Vũng Tàu

QĐ số: 983VH/QĐ, ngày 04/08/1992 Bộ Văn hóa Thông tin

06

Di tích lịch sử cách mạng nhà số 18/5 (nhà ông Trương Quang Vinh)

Lịch sử cách mạng

Số 36/29 Nguyễn An Ninh,  P.7 TP.Vũng Tàu

QĐ số: 457/QĐ, ngày 25/03/1991 Bộ VH Thông tin – TT- Du Lịch.

07

Khu di tích Đình Thắng Tam (đình Thắng Tam, Lăng Cá Ông, Miếu Bà)

Lịch sử - văn hóa

Số 77 Hoàng Hoa Thám – P.Thắng Tam,TP. Vũng Tàu

QĐ số: 457/QĐ, ngày 25/03/1991 Bộ VH Thông tin - Thể thao – Du Lịch.

08

Di tích chùa Linh Sơn "Linh sơn Cổ tự"

Lịch sử - văn hóa

Số 104 -Hoàng Hoa Thám – P. 2 TP. Vũng Tàu

QĐ số: 1371/QĐ, ngày 03/08/1991 Bộ VH Thông tin-TT-Du Lịch.

09

Di tích danh thắng Thích Ca Phật Đài

Lịch sử - văn hóa – danh thắng

Số 610 Trần Phú – P. 5
TP. Vũng Tàu.

QĐ số: 1987/VH.QĐ, ngày 14/12/1989 Bộ VHTT

10

Di tích chùa Phước Lâm "Phước Lâm Tự"

Lịch sử - văn hóa

Số 65 Nguyễn Bảo ,P. 6 –
TP. Vũng Tàu

QĐ số: 983/QĐ, ngày 04/08/1992 Bộ Văn hóa Thông Tin.

11

Khu di tích Nhà Lớn – Long Sơn (đền Ông Trần)

Lịch sử - văn hóa

Thôn 5 – Xã Long Sơn,
TP. Vũng Tàu

QĐ số: 1371/QĐ,  ngày 03/08/1991 Bộ VH Thông Tin – TT-DL

12

Di tích LS-VH Niết Bàn Tịnh Xá

LS-VH kiến trúc - nghệ thuật

Số 60/7 Hạ Long P,2 , TP.Vũng Tàu

QĐ số: 1987/VH-QĐ, ngày 14/12/1989 Bộ VHTT

13

Di tích ăng ten PARAPON (đài viba) – Núi Lớn

Di tích lịch sử

Núi Lớn – P.5 –
TP. Vũng Tàu.

QĐ số: 937QĐ/BT, ngày 23/07/1993 Bộ VHTT

14

Di tích trận địa pháo cổ trên núi Tao Phùng (Núi Nhỏ)

Di tích lịch sử

Núi Nhỏ - P2 –
TP. Vũng Tàu

QĐ số: 57VH/QĐ, ngày 18/01/1993 Bộ VHTT

15

Di tích trận địa pháo cổ Cầu Đá

Di tích lịch sử

Khu vực Cầu Đá - Hạ Long - P2 - TP.Vũng Tàu.

QĐ số: 921QĐ/BT, ngày 20/07/1994 Bộ VHTT

16

Đình - Chùa - Miếu Long Sơn

Lịch sử - văn hóa

Xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu

QĐ số: 2700/QĐ-UBND, ngày 30/11//2012 -  UBND tỉnh BR-VT

 

 1. DANH MỤC DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH GIAO CHOUBND TP. BÀ RỊA QUẢN LÝ: 04 (03 di tích cấp Quốc gia)

TT

TÊN GỌI DI TÍCH

LOẠI HÌNH
DI TÍCH

ĐỊA ĐIỂM

SỐ QUYẾT ĐỊNH
CÔNG NHẬN XẾP HẠNG

01

Di tích lịch sử cách mạng Nhà Tròn - Bà Rịa

Lịch sử cách mạng

P. Phước Hiệp - TP.Bà Rịa

QĐ số: 112VH/QĐ ngày 05/06/1987 -  Bộ VHTT.

02

Di tích lịch sử  - văn hóa kiến trúc nghệ thuật Đình Long Hương

Lịch sử - văn hóa - kiến trúc nghệ thuật

P. Long Hương - TP.Bà Rịa.

QĐ số: 2555/QĐ.UB ngày 21/7/2005 của UBND tỉnh BR-VT

03

Di tích LS-CM địa đạo Long Phước

Lịch sử cách mạng

Xã Long Phước - TP. Bà Rịa.

QĐ số: 34/VH-QĐ ngày 09/01/1990 - Bộ VHTT

04

Khu Hang Dơi va Chùa Diệu Linh (di tích khu căn cứ  Núi Dinh)

Lịch sử cách mạng

P.Kim Dinh - TP. Bà Rịa

QĐ số: 2015VH/QĐ ngày 16/12/1993 -  Bộ Văn hóa Thông Tin.

 

 1. DANH MỤC DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH GIAO CHOUBND H.TÂN THÀNH (THỊ XÃ PHÚ MỸ) QUẢN LÝ:2 (02 di tích cấp Quốc gia, nhưng 01 di tích quản lý chung với tp.Bà Rịa)

TT

TÊN GỌI DI TÍCH

LOẠI HÌNH
DI TÍCH

ĐỊA ĐIỂM

SỐ QUYẾT ĐỊNH
CÔNG NHẬN XẾP HẠNG

01

Di tích lịch sử cách mạng khu căn cứ  Núi Dinh

Lịch sử cách mạng

Xã Tân Hòa , xã Tân Hải (Núi Dinh) Hh. Tân Thành

QĐ số: 2015VH/QĐ ngày 16/12/1993 -  VHTT

02

Di tích lịch sử cách mạng địa đạo Hắc Dịch

Lịch sử cách mạng

Xã Hắc Dịch, xã Sông Soài,
HTân Thành

QĐ số: 04/201/QĐ-BVHTT ngày 19/01/2001 -  VHTT

 

DANH MỤC DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH GIAO CHO
UBND H. CHÂU ĐỨC QUẢN LÝ:5 (02 di tích cấp Quốc gia)

TT

TÊN GỌI DI TÍCH

LOẠI HÌNH
DI TÍCH

ĐỊA ĐIỂM

SỐ QUYẾT ĐỊNH
CÔNG NHẬN XẾP HẠNG

01

Di tích lịch sử chiến thắng Bình Giã  (chi khu quân sự Đức Thạnh, ngã ba Bình Giã, ngã ba Sông Cầu, ngã ba Quảng Giáo)

Lịch sử -cách mạng

Xã Bình Giã, Sông Cầu,
Quảng Giáo – H. Châu Đức

QĐ số: 2754QĐ/BT ngày 15/10/1994 -  Bộ VHTT

02

Di tích lịch sử cách mạng địa đạo Kim Long

Lịch sử -cách mạng

Xã Kim Long – H. Châu Đức

QĐ số: 961QĐ/BT ngày 20/07/1994 -  Bộ VHTT

03

Di tích lịch sử cách mạng khu căn cứ Bàu Sen

Lịch sử -cách mạng

Xã Xà Bang – H. Châu Đức.

QĐ số: 1058/QĐ.UBT ngày 28/7/1983 -  UBND tỉnh Đồng Nai.

04

Khu Tưởng niệm Trận đánh ngày 06/6/1969 của Tiểu Đoàn 1- Trung Đoàn 33

Lịch sử -cách mạng

Xã Bình Ba H.Châu Đức

QĐ số: 931/QĐ-UBND ngày 16/5/2012 -  UBND tỉnh BR-VT

05

Di tích lịch sử Tượng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Trung đoàn 4

Lịch sử lưu niệm

Xã Xà Bang – H. Châu Đức.

QĐ số: 2577/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 -  UBND tỉnh BR-VT

 

 1. DANH MỤC DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA VÀ DANH LAM THẮNG CẢNHGIAO CHO UBND H.XUYÊN MỘC QUẢN LÝ: 2 (01 di tích cấp Quốc gia)

TT

TÊN GỌI DI TÍCH

LOẠI HÌNH
DI TÍCH

ĐỊA ĐIỂM

QUYẾT ĐỊNH
CÔNG NHẬN XẾP HẠNG

01

Di tích lịch sử  cách mạng Bến Lộc An (đường Hồ Chí Minh trên biển)

Lịch sử -cách mạng

Xã Phước Thuận –
H. Xuyên Mộc.

QĐ số: 1568QĐ/BT ngày 20/04/1995 -  Bộ VHTT

02

Di tích lịch sử văn hóa Đình thần Xuyên Mộc

Lịch sử - Văn hóa

Ấp Nhân tâm,
Xã Xuyên Mộc, H.Xuyên Mộc

QĐ số: 435/QĐ-UBND ngày 03/2/2015 - UBND tỉnh BR-VT

 

DANH MỤC DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA VÀ DANH LAM THẮNG CẢNHGIAO CHO UBND HUYỆN ĐẤT ĐỎ  QUẢN LÝ: 5 (02 di tích cấp Quốc gia)

TT

TÊN GỌI DI TÍCH

LOẠI HÌNH
DI TÍCH

ĐỊA ĐIỂM

SỐ QUYẾT ĐỊNH
CÔNG NHẬN XẾP HẠNG

01

Di tích lịch sử nhà lưu niệm chị Võ Thị Sáu

Lịch sử - lưu niệm

Thị trấn Đất Đỏ -H. Đất Đỏ.

QĐ số: 199VH/QĐ ngày 06/12/1989 -  Bộ VH-TT.

02

Di tích lịch sử  cách mạng khu căn cứ Minh Đạm

Lịch sử - cách mạng

Núi Minh Đạm – xã Phước Hải
– H. Đất Đỏ

QĐ số: 57VH/QĐ ngày 18/01/1993 -  Bộ VHTT

03

Di tích Đình - Chùa Thạnh Mỹ.

Lịch sử - Văn hóa

KP Thanh Long – thị trấn Đất Đỏ

QĐ số: 1322/QĐ-UB ngày 09/4/2007 - UBND tỉnh BR - VT

04

Di tích Dốc Cây Cám

Lịch sử - cách mạng

Xã Láng Dài,  H.Đất Đỏ

QĐ số: 932/QĐ-UBND ngày 16/5/2012 của UBND tỉnh BR - VT

05

Di tích Hầm bí mật Nguyễn Thị Đẹp

Lịch sử - cách mạng

KP Hòa Hội, Thị trấn Đấ tĐỏ
H. Đất Đỏ.

Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của UBND tỉnh

 
 1. DANH MỤC DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA VÀ DANH LAM THẮNG CẢNHGIAO CHO UBND H.LONG ĐIỀN QUẢN LÝ: 9 (02 di tích cấp Quốc gia)

TT

TÊN GỌI DI TÍCH

LOẠI HÌNH
DI TÍCH

ĐỊA ĐIỂM

SỐ QUYẾT ĐỊNH
CÔNG NHẬN XẾP HẠNG

01

Di tích thắng cảnh Dinh Cô

Thắng cảnh

Thị trấn Long Hải H. Long Điền.

QĐ số: 65QĐ/BT ngày 16/01/1995 -  Bộ VHTT

02

Di tích lịch sử - văn hóa chùa Long Bàn

Lịch sử - Văn hóa
kiến trúc nghệ thuật

Thị trấn Long Điền –H .Long Điền

QĐ số: 680/QĐ ngày 19/04/1991 -  Bộ VHTT.

03

Di tích lịch sử cách mạng Trường Văn Lương

Lịch sử -cách mạng

Thị trấn Long Điền –H .Long Điền

QĐ số 6188/QĐ.UB ngày 01/09/2004 – UBND tỉnh BR-VT

04

Di tích lịch sử - văn hóa kiến trúc nghệ thuật đình Long Điền

Lịch sử - văn hóa
kiến trúc nghệ thuật

Thị trấn Long Điền– H. Long Điền

QĐ số 2554/QĐ.UB ngày 21/7/2005 – UBND tỉnh BR-VT

05

Đình Thần Hắc Lăng và Mộ Châu Văn Tiếp

Lịch sử - văn hóa

Xã Tam Phước –H. Long Điền

QĐ số: 1388/QĐ-UBND ngày 20/6/2011 của UBND tỉnh BR - VT

 

06

 

Di tích lịch sử - văn hóa kiến trúc nghệ thuật Tổ đình Thiên Thai

 

Lịch sử - văn hóa
kiến trúc nghệ thuật

Ấp 3, xã Tam Phước,H. Long Điền

 

QĐ số 4394/QĐ.UB ngày 03/12/2008 - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

07

Di tích LS-VH Chùa Long Hòa

Lịch sử - văn hóa

Ấp An Thạnh, xã An Ngãi,
H.Long Điền

QĐ số 2378/QĐ.UB ngày 17/7/2009 - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

08

Di tích LS và thắng cành núi Chân Tiên

Lịch sử- Thắng cảnh

Ấp An Thạnh,
xã An Ngãi,H.Long Điền

QĐ số 2285/QĐUBND ngày 27 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh BR-VT

09

Di Tích LS-VH Bàu Thành

Lịch sử - văn hóa

Thị trấn Long Điền
– H. Long Điền

Quyết định số 1156/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của UBND tỉnh

 

 1. DANH MỤC DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH GIAO CHO UBND H.CÔN ĐẢO QUẢN LÝ: (03 Di tích cấp tỉnh)

TT

TÊN GỌI DI TÍCH

LOẠI HÌNH
DI TÍCH

ĐỊA ĐIỂM

SỐ QUYẾT ĐỊNH
CÔNG NHẬN XẾP HẠNG

01

Di tích lịch sử - Sở Cò

Lịch sử - văn hóa

 

H. Côn Đảo

QĐ số: 1443/QĐ.UB ngày 18/04/2007 -UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu..

02

Di tích lịch sử - văn hóa An Sơn Miếu

Lịch sử - Văn hóa

H.Côn Đảo

QĐ số: 1442/QĐ.UB ngày 18/04/2007 -UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu..

03

Chùa Núi Một

Lịch sử văn hóa –
Danh thắng

 

H.Côn Đảo

QĐ số: 4025/QĐ.UB ngày 04/12/2009 -UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu..

 

BẢNG QUY ĐỊNH GIÁ PHÍ, LỆ PHÍ THAM QUAN DI TÍCH LỊCH SỬ
ĐANG ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

STT

Nội dung

Mức phí

Căn cứ pháp lý

Đối tượng áp dụng

01

Phí tham quan Bảo tàng Côn Đảo

10.000đ/người/lượt

NQ Số 15/2007/NQ-HĐND

Người Việt Nam, Người Nước ngoài (Trừ trẻ em dưới 14 Tuổi)

02

Phí tham quan Di tích Bạch Dinh

15.000đ/người/lượt

NQ Số 17/2017/NQ-HĐND

Người Việt Nam, Người Nước ngoài (Trừ trẻ em dưới 14 Tuổi)

03

Phí tham quan khu Di tích Lịch sử đặc biệt nhà tù Côn Đảo

40.000đ/người/lượt

NQ Số 18/2017/NQ-HĐND

Người Việt Nam, Người Nước ngoài (Trừ trẻ em dưới 14 Tuổi)

 


Văn Bản Mới

 • 04/2021/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ đối với...
 • 78/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết về phê duyệt Đề án Thể thao thành tích cao tirnnh BR-VT...
 • 19/2021/QĐ-TTg (26.05.2021)
  Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về...
 • 52/TB-VPCP (23.03.2021)
  Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá...
 • 127/QĐ-TTg (26.01.2021)
  Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 21458476
Số người đang truy cập: 9