Hoạt động của Sở VHTT

Dán tem nhãn lưu hành máy trò chơi điện tử có cài đặt chương trình trả thưởng dành cho người nước ngoài
Thực hiện quy định quản lý nhà nước tại Nghị định số 175/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 86/2013/NĐ-CP; Thông tư số 26/2018/TT-BVHTTDL sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014; Thông tư số 24/2018/TT-BVHTTDL ngày 23/8/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Dán tem kiểm soát 09 máy trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Theo văn bản số 44/2022CV-TMK ngày 01/12/2022 của công ty TNHH du lịch Tân Mê Kông về việc đề nghị giám định nội dung hàng nhập khẩu, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Phòng PA03, PA01 Công an tỉnh và phòng VHTT Tp. Vũng Tàu tiến hành thẩm định, phê duyệt nội dung và dán tem nhãn lưu hành máy trò chơi điện tử có cài đặt chương trình trả thưởng dành cho người nước ngoài và thiết bị chuyên dùng cho trò chơi. Cụ thể: 09 bộ máy giật xèng/slot dành cho 01 người chơi, tự động hoàn toàn tại khu vực trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài – khách sạn Petro House – Công ty TNHH du lịch Tân Mê Kông vào ngày 16/12/2022.

Tiến hành lập biên bản làm việc xác nhận nội dung thẩm định, dán tem kiểm soát

Kết quả thẩm định thực tế như sau: 09 máy hiệu Aristocrat (cụ thể: 02 máy 9 princes of the dragon king-tiger, 02 máy 9 princes of the dragon king-koi, 02 máy 5 dragons reign, 01 máy 5 dragons riches), có hình ảnh, kiểu dáng và mẫu mã phù hợp với hồ sơ công ty đã đăng ký với Sở Văn hoá và Thể thao; văn bản số 1558/BVHTTDL-KHTC và phụ lục kèm theo ngày 05/5/2022 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Đoàn làm việc đã tiến hành dán tem kiểm soát đối với 09 máy trò chơi điện tử nêu trên.

Huyền Trang
Sở VHTT

 


Văn Bản Mới

 • 236 /QĐ-BVHTTDL (14.02.2023)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc...
 • 237/QĐ-BVHTTDL (14.02.2023)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 773/QĐ-BHVTTDL (04.04.2022)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 04/2022/QĐ-TTg (18.02.2022)
  Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công...
 • 3279/QĐ-BVHTTDL (15.12.2021)
  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn...

Thư viện Video

Thư viện điện tử Xu thế tất yếu của Hội nhập

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 25532962
Số người đang truy cập: 6